Stichting Simon de Heer

Wilhelmina en Juliana

In de 2e Wereldoorlog kreeg Simon de Heer opdracht van de Amsterdamse firma Peck & Co welke zich bezig hield met de waterhuishouding, opdracht om twee staatsieportretten van Koningin Wilhelmina en van Prinses Juliana te maken.

Foto's dienden tot voorbeeld, een methode van portretteren waar Simon door de oorlogsomstandigheden toe werd gedwongen, maar die hij nooit voorstond.

De uitvoering van dit werk was gevaarlijk; het was een daad van verzet tegen de Duitse bezetters. De voltooide doeken werden achter een kast te drogen gezet en werden heimelijk door de opdrachtgever opgehaald.

Deze schilderijen hebben na de oorlog tot 1973 in de toonzalen van Peck & Co gehangen. Na fusering van deze firma zijn de portretten geveild en konden niet meer worden achterhaald......totdat..  

wij in december 2011 een mail kregen van kunsthandel Simonis & Buunk uit Ede met de vraag: "we hebben hier twee schilderijen: één van Wilhelmina en één van Juliana en we willen graag weten of deze gemaakt zijn door Simon de Heer. Detailfoto's van de signatuur lieten er geen misverstand over bestaan. Ze zijn weer terecht!.

De foto's van waaruit de portretten zijn gemaakt staan nog steeds op de website van het Koninklijk Huis.

Simonis en Buunk hebben deze schilderijen gekocht op een veiling. Ze zijn ook weer verkocht aan een donateur van onze Stichting. En dat is natuurlijk heel leuk.

Er blijven nog wel wat vragen over.

Wie kan ons meer vertellen over de verblijfplaats(en) van deze schilderijen?
Hoe is het met de firma Peck en Co vergaan?
 
Uit navraag bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam blijkt dat de firma per 10 januari 1973 verhuisd is naar Heiman Dullaertplein 3 te Rotterdam. Het is zeer waarschijnlijk dat de firma daar een andere naam heeft gekregen, misschien wel door een fusie met een andere firma. De familienaam Leonardt is ook nauw verbonden met deze firma.

 

Wie weet meer? Wij zijn heel benieuwd.

 

Dan natuurlijk nog de afbeeldingen: